at 8 AM – 5 PM

Bazându-se pe o recenzie atentă a ultimilor 40 de ani de cercetări, Scott Miller va identifica acei factori responsabili de succesul terapeutic, indiferent de orientarea teoretică sau de diagnosticul clientului. Cercetările vor fi cu grijă transformate în abilităţi terapeutice practice, de bun-simţ, susţinute empiric, care pot fi folosite pentru soluţionarea eficientă şi rapidă a problemelor cu care clienţii vin în cabinet.