ASOCIATIA “TINERII VOLUNTARI – VALEA CALUGAREASCA”
SAT VALEA POPII NR 179
COMUNA VALEA CALUGAREASCA
JUDETUL PRAHOVA
1
Comunicat de presă
Asociația ,,Tinerii Voluntari – Valea Călugărească” anunţă demararea proiectului ,,Şoc!
Şoc! Şoc! Citesc!’’, proiect finanțat de Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Prahova.
Proiectul cuprinde 43 „seri de lectură” în cadrul cărora se vor lectura din operele scriitorilor:
Ion Creangă, Mihai Eminescu, Veronica Micle, Otilia Cazimir, Mihai Sadoveanu, George
Topârceanu, Vasile Alecsandri, Alexandru Vlahuță, Ion Luca Caragiale, Ioan Slavici, George
Coșbuc, Octavian Goga și I.Al.Brătescu Voinești.
Grupul țintă este format din 84 tineri, elevi ai Colegiului Național ”Al. I. Cuza”, Colegiului
Tehnic “Toma N Socolescu”, Liceului Tehnologic “1 Mai”, Colegiului Agricol “Gh. Ionescu
Sisești” și 6 studenți, voluntari ai asociației aplicante. Traineri vor fi 7 cadre didactice, profesori la
liceele mai sus menționate.
15 dintre întâlniri se vor desfășura în perioada vacanței de vară, în spațiile puse la dispoziție
de Biblioteca Județeană “Nicolae Iorga”, Casa de Cultura “I. L. Caragiale” și de Casa Corpului
Didactic Prahova, iar restul se vor derula în timpul anului școlar, la sediile unităților școlare
implicate.
În cadrul proiectului se va organiza şi o excursie de studiu în județele Iaşi și Neamț, ocazie
cu care se vor vizita casele memoriale ale scriitorilor incluși în proiect și obiective care sunt
evidențiate în operele literare ale acestora.
La întoarcerea din vizita de studiu, participanții, consiliați de traineri vor realiza jurnale de
călătorie. Acestea vor fi postate pe site-ul http://tineriipromoveaza.wgz.ro, pe site-ul Revistei
„Cutezătorii” şi unele vor fi publicate în Revista „Atitudini” a Casei de Cultură „I.L.Caragiale”

Advertisements