Prin proiect se doreşte înfiinţarea unei livezi de 200 de pomi în curtea Centrului de Plasament Câmpina. Copiii din centru vor fi implicaţi în proiect, începând din primele etape ale creării acesteia, ca parte e terapiei ocupaţionale desfăşurate în aer liber. Înfiinţarea unei livezi proprii în curtea Centrului de Plasament Câmpina, pe lânga faptul că va asigura fructe proaspete si sanatoase pentru mesele copiilor, le va oferi acestora şi oportunitatea de a desfăşura o activitate practică, relaxantă si plină de satisfacţie. Într-o primă etapă se va realiza prin forţe proprii pregătirea terenului pe care va fi amplasată livada (defrişarea terenului şi îmbogăţirea acestuia cu sol fertil). Ulterior se va selecta o firmă specializată care va oferi atât consultanţă de specialitate în domeniul pomicol, cât şi plantarea pomilor în condiţii optime şi îngrijirea puieţilor în primii ani. Contractarea unei firme specializate în pomicultură este o activitate obligatorie deoarece plantaţiile pomicole sunt culturi care necesită investiţii mari pentru înfiinţare şi pentru întreţinere până la intrarea pe rod, iar greşelile făcute la înfiinţarea unei livezi se repercutează pe o perioadă lungă de timp şi pot fi doar parţial remediate. După realizarea plantării, copiii vor fi implicaţi în îngrijirea acestora, fiecare dintre ei va “adopta” câte 4 pomi şi va avea grijă de udarea acestora în perioada de vegetaţie.
Sustenabilitate
Copiii din Centrul de Plasament Câmpina vor continua, sub supravegherea instructorilor de educaţie, să îngrijească pomii fructiferi plantaţi. Vor uda zilnic pomii în perioada de vegetaţie, vor participa de toaletarea acestora şi la recoltarea fructelor după intrarea pomilor pe rod. Totodată, prin bugetul alocat Centrului de Plasament Câmpina se va asigura suportul material necesar continuării activităţii de îngrijire a livezii (unelte specifice activităţii de pomicultură, tratamente fitosanitare, etc). Spatiul generos din curtea Centrului de Plasament Câmpina va permite extinderea activităţii în viitor şi prin cultivarea de legume şi flori. Fructele recoltate din livadă vor fi utilizate pentru îmbogăţirea meniului copiilor, atât în stare proaspătă, cât şi în stare prelucrată (suc, gem, compot, dulceaţă). Produsele conservate pot fi utilizate pot fi utilizate pentru diversificarea meselor copiilor şi în perioada de iarnă. Excedentul de fructe poate fi direcţionat şi către alte unităţi de asistenţă socială. Modelul de utilizare eficientă a spaţiului din curtea centrului poate fi prezentat ca model de bună practică şi celorlalte unităţi de asistenţă socială şi replicat şi la nivelul acestora. Vor fi iniţiate programe de schimb de experienţă în care vor fi implicaţi copiii din alte centre de plasament care vor participa alături de copiii din cadrul Centrului de Plasament Câmpina la atât la activităţile de îngrijire a pomilor fructiferi, cât şi la activităţi cu caracter instructiv – recreativ (Festivalul pomilor înfloriţi, Sărbătoarea rodului de toamnă).

Advertisements