Societatea Coral Impex SRL, care deține serviciile de dezinsecție și deratizare pe raza municipiului Ploiești, avertizează cetățenii că, în perioada 4-14 aprilie 2014, va împrăștia substanțe chimice contra insectelor în oraș.

În baza contractului de concesiune nr. 14393/17.08.2010, pe care firma menţionată îl are încheiat cu municipalitatea, Coral va utiliza următoarele tipuri de insecticide: Detral Super, substanţă activă deltamethrin, insecticid cu efect knock-down, folosit pentru combaterea insectelor adulte; K-othrine EC 25, având substanţă activă deltamethrin, folosit pentru combaterea insectelor adulte; Biolarkim 14, insecticid pentru combaterea larvelor, având substanţă activă bacillus thurringensis.

De asemenea, suplimentar pot fi utilizate şi alte substanţe avizate de Ministerul Sănătăţii. Produsele menţionate se regăsesc în Registrul Naţional al Produselor Biocide avizate pentru profilaxia sanitar-umană de Ministerul Sănătaţii şi fac parte din grupele de toxicitate Xn (gr. III, nociv pentru mediu), respectiv Xi (gr. IV, iritant pentru ochi).

Pe de altă parte, această acţiune se desfăşoară în conformitate cu prevederile Ordinului 119/2014 şi cu recomandările Institutului Naţional de Cercetare – Dezvoltare pentru Microbiologie şi Imunologie „Cantacuzino”, privind activităţile de dezinsecţie la nivel comunitar.

Pentru ca activitatea de dezinsecţie să fie eficientă, aceasta trebuie efectuată în mod unitar, la nivelul întregii localităţi, atât pe domeniul public, cât şi privat.

În acest sens, firma menţionată face un apel către cetăţeni, asociaţii de locatari/proprietari, agenţi economici şi instituţii publice să efectueze activitatea de dezinsecţie pe proprietăţi, în clădiri şi în subsolul blocurilor, concomitent cu acţiunea municipalităţii pe domeniul public.

Coral atenţionează că în perioada menţionată trebuie luate toate măsurile care se impun în vederea protejării familiilor de albine din municipiu, în caz contrar Primăria Ploieşti şi societatea menţionată sunt absolvite de orice responsabilitate.

Advertisements