In conformitate cu Art.16 lit. (C), (j) si (k) din Statutul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara “Parteneriatul pentru managementul Apei Prahova”, se convoaca Adunarea Generala a Asociatilor in data de 17 decembrie 2013 ora 10:00, sala de 200 de locuri a Palatului Administrativ Ploiesti, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Prezentarea cererilor de primire in randul Asociatiei a urmatoarelor localitati: Soimari, Posesti, Secaria, Tomsani, Sangeru. Prezinta Marius Preda.

2. Aprobarea cuantumului cotizatiei pe anul 2014 de catre Unitatile Administrativ Teritoriale membre ale Asociatiei. Prezinta Marius Preda.

3. Prezentarea si aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2014. Prezinta Ion Marina

4. Diverse

Advertisements