Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti a găzduit, ieri, conferinţa internaţională „Administraţia publică în Europa celor 28. Dimensiune juridică şi managerială”, eveniment organizat de Centrul de Studii şi Cercetări Juridice şi Socio-Administrative din cadrul UPG, în parteneriat cu Facultatea de Administraţie şi Afaceri din cadrul Universităţii din Bucureşti şi Asociaţia română de drept şi afaceri europene. Cu acest prilej, Centrul de Studii şi Cercetări Juridice şi Socio-Administrative din cadrul UPG Ploieşti, reprezentat de directorul său, lector univ.dr. Mihai Apostolache, a încheiat un protocol de colaborare ştiinţifică cu Institutul de Ştiinţe Administrative „Paul Negulescu” din Sibiu, reprezentat de preşedintele acestuia, prof.univ.dr. Verginia Vedinaş.

La conferinţă au participat cadre didactice din ţară şi străinătate, dar şi judecători şi practicieni din administraţia publică, precum şi studenţi şi masteranzi de la specializarea administraţie publică din cadrul UPG Ploieşti.

Printre temele abordate s-au numărat „Regimul juridic al proprietăţii publice în jurisprudenţa instanţelor judecătoreşti”, „Puterea discreţionară şi abuzul de putere în activitatea instituţiilor statului”, „Cadrul instituţional şi dinamica legislativă privind procesul de descentralizare administrativă şi financiară”, „Consideraţii referitoare la Decizia nr.55/2014 a Curţii Constituţionale a României şi la statutul juridic al unor înalţi funcţionari publici” şi „Adevărul istoric între naţional şi european”.

Lucrările prezentate în cadrul conferinţei vor fi cuprinse în volumul colectiv al conferinţei, care va putea fi studiat la sediul Centrului de Studii şi Cercetări Juridice şi Socio-Administrative din cadrul UPG Ploieşti.