1. Formularul 100 “Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat”, aprobat prin O.P.A.N.A.F. nr. 3136/2013, pentru obligaţiile de plată cu termen de declarare lunar;
2. Formularul 101 “Declaraţie privind impozitul pe profit”, aprobat prin O.P.A.N.A.F. nr. 878/2013, se depune de către contribuabilii care au optat pentru un exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic;
3. Formularul 112 “Declaraţie privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate”, aprobat prin O.M.F.P. 1977/2013, pentru obligaţiile de plată cu termen de declarare lunar (se depune obligatoriu on-line);
4. Formularul 224 “Declaraţie privind veniturile sub formă de salarii din străinătate obţinute de către persoanele fizice care desfăşoară activitate în România şi de către persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice şi posturilor consulare acreditate în România”, aprobat prin O.P.A.N.A.F. nr.52/2012, pentru veniturile realizate în luna februarie 2014;
5. Formularul 300 “Decont privind taxa pe valoarea adaugată”, aprobat prin O.P.A.N.A.F. nr. 1790/2012, se depune de către persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;

6. Formularul 301 “Decont special de taxă pe valoarea adaugată”, aprobat prin O.P.A.N.A.F. nr. 30/2011, se depune conform prevederilor art. 1563 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
7. Formularul 307 “Declaraţie privind sumele rezultate din ajustarea taxei pe valoarea adăugată”, aprobat prin O.P.A.N.A.F. nr. 2223/2013, se depune de către persoanele impozabile prevăzute la art. 134 alin.(5), art. 128 alin. (7), art. 152 alin. (7), art. 153 alin. (9) lit. a) – e) şi g) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
8. Formularul 311 ”Declaraţie privind taxa pe valoarea adăugată datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de TVA a fost anulat conform art. 153 alin.(9) lit a) – e) din Codul fiscal”, aprobat prin O.P.A.N.A.F. nr. 2224/2013